Nepsy

Uskomme, että jokaisen ihmisen onnellisuus rakentuu hyvästä arjesta. Aina se ei kuitenkaan onnistu omin voimin. Silloin apuna voi olla neuropsykiatrinen valmennus.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea kaikenikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien ihmisten omia arjen- ja elämänhallinnan taitoja. Valmentajan kanssa yhdessä kehitetään uusia positiivisia toimintatapoja sekä rakennetaan myönteistä elämää valmennettavalle ja hänen lähiympäristölleen. Valmennuksessa voidaan työstää mitä tahansa elämän osa-aluetta; vuorokausirytmistä ihmissuhteisiin.

Kuka valmennuksesta voisi hyötyä?

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu kaikenikäisille henkilöille, joilla on vaikeuksia esimerkiksi opiskeluissa ja työllistymisessä. Valmennettavalla voi olla todettuna diagnoosina neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia kuten adhd, add, asperger, autismin kirjoa, tourette tai kielellisiä erityisvaikeuksia. Valmennus ei kuitenkaan edellytä diagnoosia.

Missä valmennus tapahtuu?

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan järjestää arjessa, esimerkiksi kotona tai koulussa. Tapaamiskerrat suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaan ja yhteyttä voidaan pitää myös netin kautta.

Kuka valmentaa?

Me tarjoamme neuropsykiatrisia valmentajia, joilla on taustalla pitkä kokemus eri asiakasryhmien parissa. Valmentajat ovat myös viittomakielen- ja puhevammaisten tulkkeja, joten valmennus voidaan järjestää viittomakielellä tai muulla kommunikaatiomenetelmällä.

laituri