Aitoa välittämistä

Viittomakielen tulkkaus

Tarjoamme tulkkausta lähi- ja etäpalveluna arjen asioinneista sekä opinnoista aina vaativiin ainutkertaisiin tilanteisiin.

Tulkkiemme ammattitaito takaa luotettavan tulkkauspalvelun toteutumisen. Palveluitamme ovat tulkkaus viittomakielellä, viitotulla puheella ja tulkkaus kuulonäkövammaisille.

Puhevammaisten tulkkaus

Osaavat puhevammaisten tulkkimme hallitsevat monipuolisesti Suomessa yleisimmin käytössä
olevat puhetta tukevat sekä korvaavat kommunikointimenetelmät ja -ohjelmistot.

Kunnioitamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja ymmärrämme työn asiakaspalvelulliset
näkökulmat.

Kirjoitustulkkaus

Kirjoitustulkkimme hallitsevat Suomessa yleisimmin käytössä olevat kirjoitustulkkausohjelmistot kuten esimerkiksi Text on Top ja Velonote.

Tarjoamme etäkirjoitustulkkausta muun muassa ohjelmilla Text on Tap, Zoom, Teams, Google Meet ja Google Docs.

Tulkeillamme on monipuoliset työvälineet niin henkilökohtaisiin kirjoitustulkkausiin kuin isompiin yleisötilaisuuksiin.

Kommunikaatio -opetus ja ohjaus

Tarjoamme asiantuntevaa opetusta yksilöille, perheille ja ryhmille Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Uudenmaan ja Pohjois-Suomen alueella. Monipuolisiin opetuspalveluihimme kuuluvat sopeutumisvalmennuksena myönnettävät tukiviittomaopetus, viittomakielen opetus,
taktiiliopetus sekä kuvakommunikaatio-opetus ja -ohjaus. Toteutuksessa huomioimme räätälöidysti asiakkaan erityistarpeet sekä kommunikaatiomenetelmät. Opettajillamme on vahva kokemus opetustyöstä ja laaja-alainen osaaminen lapsen kasvusta ja kehityksestä.

Järjestämme kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta myös oppilaitoksille ja yrityksille asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Ratkaisukeskeinen
neuropsykiatrinen valmennus

Tarjoamme neuropsykiatrista valmennusta sekä autismi- ja ADHD-ohjausta kaikenikäisille arjen, elämänhallinnan, opiskelutaitojen ja työn tueksi. Valmentajan kanssa yhdessä kehitetään uusia positiivisia toimintatapoja sekä rakennetaan myönteistä elämää valmennettavalle ja hänen
lähiympäristölleen.

Ammattitaitoisilla valmentajillamme on pitkä kokemus eri asiakasryhmien parissa työskentelystä. Valmennus voidaan toteuttaa myös viittomakielellä tai muulla puhetta tukevalla tai korvaavalla kommunikaatiomenetelmällä asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Kiinnotuitko tai heräsikö lisäkysymyksiä?